กฎระเบียบการทำออนไลน์

กฎระเบียบว่าด้วยการตลาดออนไลน์ (Online)
และโซเชียลมีเดีย (Social Media)

เพื่อให้บริษัทฯ สามารถบริหารแบรนด์ เอโฟร์เอส (A4S) ได้อย่างชัดเจน ไม่ก่อให้เกิดความสับสนในตลาดโซเชียล มีเดีย บริษัทฯ จึงขอกำหนดกฎระเบียบว่าด้วยการตลาดออนไลน์ (Online) และโซเชียลมีเดีย (Social Media) ดังนี้

 1. ไม่อนุญาติ ให้ใช้ชื่อ A4S จดโดเมนเนม และไม่ให้มีชื่อ A4S นำหน้าหรือตามหลังโดเมนเนม เช่น. www.NitiA4S.com หรือ A4Sniti.com. ไม่ได้
 2. การขายสินค้า ไม่เชื่อมโยงสินค้า กับ A4S. ในการโปรโมทหรือโฆษณาสินค้า  เช่น ใน Facebook / Line/ web / สื่อ Social media / สื่อสิ่งพิมพ์ให้พูดถึงประโยชน์.. ประสบการณ์ Before/After  จากการใช้ผลิตภัณฑ์  เช่น  Eye โพสต์ภาพดวงตา บวกคำพูดดีๆ เชื่อมกับ Eye. ไปเลย
 3. ไม่กล่าวอ้างถึงสรรพคุณสินค้าที่เกินเลยกว่าความเป็นจริง และเจตนาให้ผู้อื่นเข้าใจผิด ตลอดจนสร้างความเสียหายต่อตราผลิตภัณฑ์ของบริษัท
 4. เรื่องของแผนรายได้ ไม่พูด”รายละเอียด”แผนรายได้ ในสื่อสาธารณะใดๆ เช่น สามารถจะพูดถึงจุดเด่นของแผนสั้นๆได้ แต่ไม่ลงรายละเอียดการคำนวณใดๆ บอกจุดเด่นๆ แล้วให้เขามานั่งคุยกับเราในรายละเอียดดีกว่าครับ
 5. ไม่อนุญาติ ตั้งชื่อโดเมนเนม ให้เป็นชื่อผลิตภัณฑ์ของบริษัท โดยตรง เช่น EyeThreeYe.com ,Sundance.com , GoldenMuchin.com
 6. ไม่อนุญาต. ให้โพสต์. ขายสินค้าของบริษัท. ในเว็บท่าสาธารณะเพื่อการขายปลีก.ทุกรูปแบบ. เช่น. LAZADA. KAIDEE.  ฯลฯ  สิ่งที่ทำได้ คือ. โพสต์ในพื้นที่ส่วนตัว ของท่าน เช่น. Facebook ของท่าน. website ของท่าน webpage ของท่าน ได้ครับ
 7. ไม่อนุญาติ ให้วางขาย/วางโชว์. สินค้าของบริษัท. ในร้านค้าปลีก. เคาร์เตอร์กระจก. ร้านขายยา เพื่อการขายปลีกแบบถาวร สิ่งที่ทำได้. คือ. การออกบูท ตามงานต่างๆ ได้ คือ ถ้าเป็นชั่วครั้งชั่วคราวทำได้ แต่วางขายถาวรทำไม่ได้  ก่อนการออกบูท จะต้องแจ้งทางบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์
 8. การพูดถึงราคาสินค้า ในโลก ออนไลน์ หรือ ทีวี หรือ สื่อสาธารณะใดๆ เพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน….เรามีทั้งหมด 4 ราคา ผลิตภัณฑ์/ราคาข้างกล่อง/ราคาขายที่แนะนำ/ราคาควบคุม/ราคาสมาชิก   ให้ผู้ถึงราคาข้างกล่อง และราคาแนะนำเท่านั้น
  1. ห้ามโพสต์ ราคาควบคุม และ ราคาสมาชิก เด็ดขาด
  2. แนะนำให้ ไม่พูดถึงราคา ในเบื้องต้น เน้นสรรพคุณเป็นหลัก
  3. ถ้าจะพูดถึงราคา ต้องเป็นราคาข้างกล่อง เท่านั้น
  4. ถ้าต้องการ โชว์ว่า มีส่วนลดเป็นพิเศษ ให้พูดถึง ราคาข้างกล่องก่อน แล้วตามด้วยราคาขายปลีกที่แนะนำ. เช่น EYE ผลิตภัณฑ์บำรุงสายตา ขั้นเทพ  ราคา.  2,500.-   ราคาพิเศษเพียง 2,000.- เท่านั้น
หมายเหตุ

***อาจมีกฏระเบียบมากขึ้น ในอนาคต

***การละเมิดกฏ ระเบียบ จรรยาบรรณ จะมีบทลงโทษ เป็นลำดับขั้น ตั้งแต่ ตักเตือน คาดโทษ ปรับเงิน ฟรีซรหัส ไม่ประกาศเกียรติคุณ ไม่อนุมัติทริปท่องเที่ยว จนถึงตัดรหัส  คำตัดสินของบริษัท ถือเป็นที่สุดครับ ทั้งหมดนี้ ก็เพื่อการเติบโต ที่มั่นคงและยั่งยืน ของพวกเราทุกคนครับ