การรับสินค้า / จัดส่งสินค้า

การรับสินค้าและการจัดส่งสินค้า

 1. นักธุรกิจเอโฟร์เอสสามารถรับสินค้าด้วยตนเองที่ศูนย์บริการ เอโฟร์เอส แคน คอร์ปอเรชั่น ทุกสาขาทั่วประเทศ ที่ท่านได้ดำเนินการสั่งซื้อสินค้า หรือได้ระบุไว้ในระบบการสั่งซื้อออนไลน์ว่า เป็นสาขาใดที่ท่านจะไปรับสินค้า
 2. บริษัทฯ จะจัดส่งสินค้าให้นักธุรกิจเอโฟร์เอส ตามชื่อและที่อยู่ที่ให้ไว้ในใบสมัคร หรือที่ได้บันทึกไว้ในระบบข้อมูลของบริษัทฯ เท่านั้น หากต้องการแก้ไขสถานที่จัดส่ง นักธุรกิจเอโฟร์เอส จะต้อง Log in เข้าระบบด้วย User name และ Password ของตนเองเพื่อทำการแก้ไขที่อยู่สำหรับการจัดส่งให้เรียบร้อย ก่อนทำการส่งซื้อสินค้า บริษัทฯ จะจัดส่งสินค้าไปยังที่อยู่ที่ได้ยื่นแก้ไขไว้แล้วเท่านั้น
 3. บริษัทฯ ให้บริการจัดส่งสินค้าทุกวันทำการ (จันทร์ถึงอาทิตย์ ยกเว้นวันศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 4. กรุงเทพมหานคร
  • สำหรับการสั่งซื้อสินค้า และโทรศัพท์ยืนยันการชำระเงินก่อนเวลา 14.00 น. บริษัทฯ จะจัดส่งให้ในวันทำการถัดไปของการสั่งซื้อสินค้า
  • สำหรับการสั่งซื้อสินค้า และโทรศัพท์ยืนยันชำระเงินหลังเวลา 14.00 น. บริษัทฯ จะจัดส่งให้ภายใน 2 วันทำการ
 5. ต่างจังหวัด โดยทั่วไปบริษัทฯ จะจัดส่งสินค้าให้ภายใน 2 วันทำการ ยกเว้นในบางพื้นที่ บริษัทฯ จะจัดส่งให้ภายใน 2-3 วันทำการ (ไม่รวมวันสั่งซื้อ)
 6. บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจัดส่งสินค้าตามความจำเป็น ซึ่งจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเป็นครั้งๆ ไ
 7. บริษัทฯ จะจัดส่งสินค้าให้แก่นักธุรกิจเอโฟร์เอส เมื่อมีการสั่งซื้อสินค้าตั้งแต่ 1 คะแนน (ซีวี) ขึ้นไป โดยมีค่าบริการจัดส่งตามเงื่อนไขต่อไปนี้

ค่าบริการจัดส่งสินค้า

 1. บริการจัดส่งฟรี ทั่วประเทศ
  • เมื่อสั่งซื้อสินค้า 100  cv น้ำหนัก ไม่เกิน 5 กิโลกรัม
  • เมื่อสั่งซื้อสินค้า 200 cv น้ำหนัก ไม่เกิน 10 กิโลกรัม
  • เมื่อสั่งซื้อสินค้า 300 cv น้ำหนัก ไม่เกิน 20 กิโลกรัม
 2. ค่าบริการจัดส่ง
  • กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล (สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี)– สั่งซื้อสินค้าต่ำกว่า 100 cv ค่าบริการจัดส่ง 100 บาท (น้ำหนักไม่เกิน 5 กิโลกรัม)
  • ต่างจังหวัด– สั่งซื้อสินค้าต่ำกว่า 100 cv ค่าบริการจัดส่ง 100 บาท (น้ำหนักไม่เกิน 5 กิโลกรัม)

*** สำหรับน้ำหนักที่เกิน คิดค่าบริการ 70 บาท/กิโลกรัม และเศษของกิโลกรัม คิดเป็น 1 กิโลกรัม

หมายเหตุ

สำหรับธุรกิจเอโฟร์เอส ที่สั่งซื้อสินค้าโดยให้บริษัทฯ จัดส่งสินค้าไปให้ หากไม่ได้รับสินค้าภายใน 2-3 วันนับจากวันที่สั่งซื้อสินค้า (ขึ้นอยู่กับพื้นที่) กรุณาแจ้งมายังบริษัทฯ ที่เบอร์ 092-326-4946 ในเวลาทำการ เพื่อทำการตรวจสอบต่อไป