การสั่งซื้อและชำระสินค้า

ช่องทางการสั่งซื้อสินค้า

นักธุรกิจเอโฟร์เอส สามารถสั่งซื้อสินค้าได้ที่สำนักงานใหญ่ หรือศูนย์บริการ เอโฟร์เอส แคน คอร์ปอเรชั่น ทุกสาขาทั่วประเทศ

การชำระค่าสินค้า

 • ชำระด้วยตัวเอง
 • ชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคาร
 • ชำระทางตู้เอทีเอ็ม (ATM)

ในกรณีที่นักธุรกิจเอโฟร์เอสได้มาดำเนินการสั่งซื้อสินค้า ณ ศูนย์บริการ เอโฟร์เอส แคน คอร์ปอเรชั่น สาขานั้นๆ หรือกรณีการสั่งซื้อทางโทรศัพท์
แต่เลือกชำระเงินด้วยตนเองที่สาขา สามารถชำระด้วย

 • เงินสด
 • บัตรเครดิต (ท่านต้องเป็นเจ้าของบัตรเครดิตนั้นๆ จริง ไม่สามารถนำบัตรเครดิตของผู้อื่นมาใช้แทนได้ดังนั้นท่านจะต้องแสดงบัตรประชาชนทุกครั้งในการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต)

ในกรณีที่มีการสั่งซื้อทางโทรศัพท์ท่านสามารถเลือกวิธีการชำระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในนาม บริษัท เอโฟร์เอส แคน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ชื่อบัญชี “บจ. เอโฟร์เอส แคน คอร์ปอเรชั่น”
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา … บัญชีออมทรัพย์ เลขที่  014 297 5432
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา … บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 053 009 8784

ทั้งนี้ เมื่อท่านได้โอนเงินเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถแจ้งผลการโอนเงินได้ทาง โทรศัพท์ ที่หมายเลข 092-326-4946 หรือ

 • Line ID : a4sorder
 • e-mail: a4sservice@gmail.com

เพื่อยืนยันการชำระเงินการสั่งซื้อดังกล่าวจึงจะเสร็จสมบูรณ์

ในกรณีการสั่งซื้อทางโทรศัพท์ ท่านสามารถเลือกวิธีการชำระเงินผ่านตู้เอทีเอ็ม ของธนาคารเดียวกันกับบัตรเอที่เอ็มของท่าน เพื่อเข้าบัญชีในนาม บริษัท เอโฟร์เอส แคน คอร์ปอเรชั่น จำกัด ทั้งนี้ เมื่อท่านได้โอนเงินเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถแจ้งผลการโอนงินได้ทาง โทรศัพท์ที่หมายเลข 092-326-4946

 • Line ID : a4sorder
 • Email   :  a4sservice@gmail.com

เพื่อยืนยันการชำระเงิน การสั่งซื้อดังกล่าวจึงจะเสร็จสมบูรน์

หมายเหตุ
 • นักธุรกิจเอโฟเอส จะต้องไม่โอนเงินมายังบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนที่จะดำเนินการสั่งซื้อสินค้า บริษัทฯ จะปฏิเสธการติดตามรายการใดๆ ที่นักธุรกิจเอโฟร์เอส ได้ดำเนินการไว้อย่างไม่ถูกต้อง และสงวนสิทธิที่จะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำดังกล่าวของนักธุรกิจเอโฟร์เอสในทุกกรณี
 • การชำระโดยใช้บริการทางธนาคารรูปแบบต่างๆ เช่น เอทีเอ็ม (ATM) หรืออินเตอร์เน็ตธนาคารจะหักค่าธรรมเนียมการให้บริการจากบัญชีของนักธุรกิจเอโฟร์เอสผู้ใช้บริการตามอัตราที่แต่ละธนาคารกำหนด