ประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ คุณวรเศรษฐ์ สว่างทรัพย์ CEO บริษัท เอโฟร์เอสแคนคอปอเรชั่น จำกัด ได้รับรางวัล TOP BRAND AWARDS 2021

April 23, 2021

ขอแสดงความยินดีกับ คุณวรเศรษฐ์ สว่างทรัพย์ CEO บริษัท เอโฟร์เอสแคนคอปอเรชั่น จำกัด ได้รับรางวัล TOP BRAND AWARDS 2021 งานประกาศรางวัลแห่งความสำเร็จ ผลิตภันณ์อาหารเสริม OVO DTX ได้รับเลือกเป็นผลิตภันฑ์ดีเด่นประจำปี

ขอแสดงความยินดีกับ คุณวรเศรษฐ์ สว่างทรัพย์ CEO บริษัท เอโฟร์เอสแคนคอปอเรชั่น จำกัด

April 23, 2021

ขอแสดงความยินดีกับ คุณวรเศรษฐ์ สว่างทรัพย์ CEO บริษัท เอโฟร์เอสแคนคอปอเรชั่น จำกัด ได้รับรางวัล BEAUTYBIZ AWARDS 2021 งานประกาศรางวัลแห่งความสำเร็จผลิตภัณฑ์อาหารเสริม OVO LE’AN C ได้รับเลือกเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามดีเด่น

ขอแสดงความยินดีกับ คุณวรเศรษฐ์ สว่างทรัพย์ CEO บริษัท เอโฟร์เอสแคนคอปอเรชั่น จำกัด

April 23, 2021

ขอแสดงขอแสดงความยินดีกับ คุณวรเศรษฐ์ สว่างทรัพย์ CEO บริษัท เอโฟร์เอสแคนคอปอเรชั่น จำกัด ได้รับรางวัล GOLDEN EAGLE OF ASIA AWARDS 2020 BEST BIZ & PRODUCTS AWARDS 2021 ASEAN PLUS AWARDS 2021 BEST BIZ

ขอแสดงความยินดีกับ คุณวรเศรษฐ์ สว่างทรัพย์ CEO บริษัท เอโฟร์เอสแคนคอปอเรชั่น จำกัด

April 23, 2021

ขอแสดงขอแสดงความยินดีกับ คุณวรเศรษฐ์ สว่างทรัพย์ CEO บริษัท เอโฟร์เอสแคนคอปอเรชั่น จำกัด ได้รับรางวัล GOLD EAGLE OF ASIA AWARDS 2020 BEST BIZ & PRODUCTS AWARDS 2021 สาขาผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม ผลิตภัณฑ์ 4Tree ได้รับเลือกเป็นสุดยอกผลิตภัณฑ์ประจำปี 2020 &

ขอแสดงความยินดีกับ คุณวรเศรษฐ์ สว่างทรัพย์ CEO บริษัท เอโฟร์เอสแคนคอปอเรชั่น จำกัด

April 23, 2021

ขอแสดงความยินดีกับ คุณวรเศรษฐ์ สว่างทรัพย์ CEO บริษัท เอโฟร์เอสแคนคอปอเรชั่น จำกัด ได้รับรางวัล ASEAN BIZ AWARDS 2020 CEO THAILAND AWARDS 2021 งานประกาศรางวัลแห่งความสำเร็จ นักธุรกิจยอกเยี่ยมของอาเซียนแห่งปี 2020 & ได้รับคัดเลือกเป็น ผู้บริหารแห่งปั 2021 (สาขา ผู้บริหารแห่งปี)

ขอแสดงความยินดีกับ คุณวรเศรษฐ์ สว่างทรัพย์ CEO บริษัท เอโฟร์เอสแคนคอปอเรชั่น จำกัด

April 23, 2021

ขอแสดงความยินดีกับ คุณวรเศรษฐ์ สว่างทรัพย์ CEO บริษัท เอโฟร์เอสแคนคอปอเรชั่น จำกัด ได้รับรางวัล ICON BRAND ASEAN AWARDS 2020 ASIA BEST DIAMOND AWARDS 2021 ASIA GOLDEN BIZ AWARDS 2020 ROYAL OIL ได้นับเลือกเป็นสุดยอดผลิตภัณฑ์

A4S รับ 2 รางวัล ASEAN BIZ AWARD 2020 และ ICON BRAND ASEAN AWARD 2020

September 15, 2020

ขอแสดงความยินดีกับ คุณวรเศรษฐ์ สว่างทรัพย์ CEO บริษัท เอโฟร์เอสแคนคอปอเรชั่น จำกัด ได้รับรางวัล ICON BRAND ASEAN AWARDS 2020 งานประกาศรางวัลแห่งความสำเร็จ นักธุรกิจยอดเยี่ยมของอาเซี่ยน ประจำปี 2020 ขอแสดงความยินดีกับบริษัท เอโฟร์เอส แคน คอร์ปอเรชั่น จำกัด ที่มีผลิตภัณฑ์อันทรงคุณค่ายอดเยี่ยม มียอดขายเป็นอันดับ 1 ของอาหารเสริม