สิทธิประโยชน์

สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกเอโฟร์เอส

1. ชุดสมัครจำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย แค็ตตาล็อกสินค้า, คู่มือธุรกิจ, ใบเสร็จรับเงิน (สำหรับนักธุรกิจเอโฟร์เอส ใช้ออกเป็นหลักฐานให้กับลูกค้า) ใบสั่งซื้อสินค้าแบบปกติ, สินค้า 6 ชิ้น และใบสมัคร
2. วารสารเอโฟร์เอส ตลอดอายุสมาชิกภาพ โดยท่านสามารถเลือกรับวารสารด้วยตนเองที่สาขา หรือ ให้จัดส่งทางไปรษณีย์ ซึ่งในกรณี จัดส่งทางไปรษณีย์หากท่านไม่ได้รับวารสาร อาจเกิดเนื่องจากสาเหตุที่อยู่ในการจัดส่งไม่ถูกต้อง

  • กรณีวารสารถูกตีกลับมายังบริษัทฯ พนักงานจะแจ้งให้ท่านทราบทางโทรศัพท์ หรือทาง e-mail จากนั้นท่านสามารถเข้าไปแก้ไข ที่อยู่ในการรับวารสารได้ด้วยตนเองโดยการ Log in เข้าระบบใน User Name และ Password ของท่าน
  • กรณีที่วารสารมิได้ถูกตีกลับมายังบริษัทฯ ซึ่งอาจเกิดปัญหาในการจัดส่งของบุรุษไปรษณีย์ ท่านสามารถติดต่อกลับมาที่บริษัทฯ ได้ทาง โทรศัพท์ ที่หมายเลข 092-326-4946 หรือทาง e-mail: a4sservice@gmail.com

3. การเข้าร่วมฝึกอบรมต่างๆ ของบริษัทฯ ตามเงื่อนไขที่กำหนด
4. รายได้และผลตอบแทน ตามแผนธุรกิจเทอร์โบไฮบิท