SVP-คุณอัครวัฒน์-และ-คุณพันธ์วิรา-สว่างทรัพย์

เรื่องราวความสำเร็จของ SVP คุณอัครวัฒน์ และ คุณพันธ์วิรา สว่างทรัพย์