เกี่ยวกับ A4S

ยินดีต้อนรับ ท่านผู้มีเกียรติ ทุกท่าน

เข้าสู่ ครอบครัว เอโฟร์เอส ที่จะนำพาความสุข และ ความสำเร็จมาสู่ท่านและครอบครัว ครับ

ผมเชื่อว่า “ความสำเร็จ” จะเกิดขึ้นได้ ต้องมาจาก “โอกาส”ที่ใช่ บวก ด้วย”ความสามารถ”ที่มากพอ

6 ปีที่ผ่านมา เอโฟร์เอส ได้พิสูจน์ แล้วว่า เป็น หนึ่งใน โอกาสทางธุรกิจ ที่ดีที่สุด

มีผู้ประสบความสำเร็จ เป็นมนุษย์เงินหมื่น มนุษย์เงินแสน และ มนุษย์เงินล้าน มากมาย

เคล็ดลับ คือ “ระบบสู่ความสำเร็จ” ที่จะพัฒนา “ความสามารถ” ของท่านให้ เป็นมืออาชีพ

ทั้งออนไลน์ และ ออนกราวน์ หรือ O2O

ขอเพียงท่านมี “Reason Why!!??” หรือ ความปรารถนาอันแรงกล้า ที่จะประสบความสำเร็จ

อีกเพียง 2-3ปี จากนี้ไป คุณจะไปถึงเป้าหมาย แน่นอนครับ

ด้วยรัก ศรัทธา ปรารถนาดี

นิติ สว่างทรัพย์

A4S Founder & CEO

นิติ สว่างทรัพย์

A4S Founder & CEO


ประสบความสำเร็จในวงการการธุรกิจเครือข่ายโลกด้วยการก้าวขึ้นเป็น”อันดับ 1” ของธุรกิจเครือข่ายยักษ์ใหญ่ จากอเมริกา ที่มีสาขากว่า 50 ประเทศทั่วโลก และมีสมาชิกกว่าหนึ่งแสนคน สามารถผลักดันผู้อยู่ร่วมเส้นทาง การเป็นนักธุรกิจเครือข่ายหลักแสนและหลักล้านได้นับร้อยคน จนกลายเป็นคนไทยเพียงคนเดียวที่ได้รับการยกย่องความสามารถบนเวทีโลก

อ่านต่อ

วิสัยทัศน์ A4S

จะเป็นโอกาสทางธุรกิจ การตลาดแบบเครือข่ายที่ดีที่สุด สำหรับคนธรรมดาที่ต้องการ มีชีวิตที่ไม่ธรรมดา

พันธกิจ

เรามุ่งมั่นที่จะเป็นคำตอบสู่ความสำเร็จ เพื่อสุขภาพ ความมั่งคั่งภูมิปัญญา และความสุข ผ่านผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยม แผนการจ่ายผลตอบแทนที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ระบบสู่ความสำเร็จที่พิสูจน์แล้ว และวัฒนธรรมที่ดี

ค่านิยมหลักองค์กร

เราคือหนึ่งทีมเดียวกัน เรียนรู้ที่จะสนุกกับชีวิต อิสรภาพ และบรรลุเป้าหมายร่วมกัน สร้างคุณค่าแห่งเกียรติยศและความน่าเชื่อถือ ให้กับตนเองและองค์กร

ทีมผู้บริหาร

มุกดา ภัทรบัญชา

General Manager


คุณมุกดา สำเร็จการศึกษาด้านการเงิน จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และด้านบริหารธุรกิจ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(NIDA) ผ่านประสบการณ์ ในสถาบันการเงินชั้นแนวหน้า มาหลายแห่ง เมื่อผนวกกับ ประสบการณ์ในธุรกิจเครือข่าย อย่างยาวนาน ทำให้การจัดการ ด้านบัญชี การเงิน คอมมิชชั่น และการบริหารจัดการภายใน เป็นไปได้อย่างลงตัว ทำให้นักธุรกิจ เอโฟร์เอสสามารถเดินไปข้างหน้า ได้อย่างมั่นใจ ที่สำคัญ 5 ปีที่ผ่านมา เอโฟร์เอส ไม่เคยจ่ายคอมมิชชั่น ล่าช้าแม้แต่ครั้งเดียว!!

Pioneer Club

คุณอัครวัฒน์ และคุณพันธ์วิรา สว่างทรัพย์
คุณพัฒน์ดิศ สุพัฒน์วณิชกร คุณอรญา ธนาชัยทรงเดช
ดร.ธัญญ์รวี ศรีศุภณัฐธนากุล
และ ดร.บัญชาพงษ์ รักทรัพย์สิน
กานต์สินี วิทยธานนท์
GENERAL MANAGER
อดิเทพ เนรังษี
IT SUPPORT
finance
สกุลรัตน์ เมืองมา
FINANCE & COMMISSION
ปิยพัทธ์ อินทร์จำรัส
FINANCE