เกี่ยวกับเอโฟร์เอส

ยินดีต้อนรับ

ผมชอบคำกล่าวของ “จักรพรรดิ นโปเลียน โบนาปาร์ต” ที่บอกว่า

Ability without opportunity mean nothing.

ความสามารถที่ไร้ซึ่งโอกาส ย่อมไม่มีความหมาย

ที่ A4S เราได้จัดเตรียม ”โอกาสทางธุรกิจ” ที่ดีที่สุดให้กับทุกท่าน ขอเพียงท่านมี “ความฝัน” ลงมือทำอย่างมุ่งมั่น
แค่ 2-3 ปีคุณจะมีชีวิตแบบที่คุณฝันไว้ อย่างแน่นอน ผมมั่นใจครับ

วรเศรษฐ์ สว่างทรัพย์
A4S Founder & CEO

วรเศรษฐ์ สว่างทรัพย์

A4S Founder & CEO


ประสบความสำเร็จในวงการการธุรกิจเครือข่ายโลกด้วยการก้าวขึ้นเป็น”อันดับ 1” ของธุรกิจเครือข่ายยักษ์ใหญ่ จากอเมริกา ที่มีสาขากว่า 50 ประเทศทั่วโลก และมีสมาชิกกว่าหนึ่งแสนคน สามารถผลักดันผู้อยู่ร่วมเส้นทาง การเป็นนักธุรกิจเครือข่ายหลักแสนและหลักล้านได้นับร้อยคน จนกลายเป็นคนไทยเพียงคนเดียวที่ได้รับการยกย่องความสามารถบนเวทีโลก

อ่านต่อ

วิสัยทัศน์ A4S

จะเป็นโอกาสทางธุรกิจ การตลาดแบบเครือข่ายที่ดีที่สุด สำหรับคนธรรมดาที่ต้องการ มีชีวิตที่ไม่ธรรมดา

พันธกิจ

เรามุ่งมั่นที่จะเป็นคำตอบสู่ความสำเร็จ เพื่อสุขภาพ ความมั่งคั่งภูมิปัญญา และความสุข ผ่านผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยม แผนการจ่ายผลตอบแทนที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ระบบสู่ความสำเร็จที่พิสูจน์แล้ว และวัฒนกรรมที่ดี

ค่านิยมหลักองค์กร

เราคือหนึ่งทีมเดียวกัน เรียนรู้ที่จะสนุกกับชีวิต อิสรภาพ และบรรลุเป้าหมายร่วมกัน สร้างคุณค่าแห่งเกียรติยศและความน่าเชื่อถือ ให้กับตนเองและองค์กร

ทีมผู้บริหาร

กานต์สินี วิทยธานนท์

General Manager


นักบริหาร นักจัดการ จากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโทจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ผ่านประสบการณ์จากสถาบันการเงินชั้นนำมากว่า 20 ปี อีกทั้งยังเคยมีโอกาสทำงานกับธนาคารระดับโลก ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาหลายปี จึงได้มีการสั่งสมประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการที่เป็นสากล โดยจากการที่ได้เห็นเบื้องหลังของธุรกิจต่างๆมามากมาย จึงทำให้รู้ลึกถึงวิธีการสร้างรายได้เทคนิคการขยายกิจการ การบริหารงานบุคคลของนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จจำนวนมาก ซึ่งช่วยเปิดโลกทัศน์รวมถึงเคล็ดลับความสำเร็จในการทำธุรกิจ ขณะเดียวกันก็ยังมีโอกาสทำงานในแวดวงสุขภาพจึงให้ความสนใจเกี่ยวกับงานด้านนี้เป็นพิเศษ นอกจากนี้ ยังเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่ทำให้คุณวรเศรษฐ์ ประสบความสำเร็จ ในบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลก หลายยุทธศาสตร์ หลายกลยุทธ์ที่คุณวรเศรษฐ์ใช้ ล้วนแล้วแต่เกิดจากการจุดประกายแนวคิดของสตรีผู้นี้อีกด้วย

ปรึกษาทางการแพทย์

อ.นพ.พัลลภ โพธิพฤษ

ที่ปรึกษาทางการแพทย์


ผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย และมูลนิธิหัวใจเด็กแห่งประเทศไทย ผู้ก่อตั้งศูนย์โรคหัวใจโรงพยาบาลสิริราช

การศึกษา
แพทยศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ – มหิดล
Diplomate American Board of Pediatrics (USA)
Certificate Sub Board of Pediatric Cardiology (USA)
Master of Sciences in Medical Planning Royal Tropical Institute Amsterdam Netherland
ปริญญาโท ธุรกิจมหาบัณฑิตด้านประกันภัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ประวัติการทำงาน
Chief resident in pediatrics philadelphia general hospital university of pennsylvania (USA)
Chief resident in pediatrics the lutherland medical center, New York
Fellow in pediatric nutrition university of pennsylvania, philadelphia, Pennsylvania
Fellow in pediatric cardiology Kansas City medical center university of kansas medical center, kansas city, kansas advanced fellow in pediatric cardiology, children’s mercy hospital, kansas city, Missouri

รับราชการในอดีต
อาจารย์แพทย์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ผู้ชำนาญการโรคเด็กและโรคหัวใจเด็ก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย และมูลนิธิโรคหัวใจเด็กแห่งประเทศไทย
ผู้ร่วมก่อตั้งศูนย์โรคหัวใจโรงพยาบาลศิริราช

Pioneer Club

คุณอัครวัฒน์ และคุณพันธ์วิรา สว่างทรัพย์
คุณพัฒน์ดิศ สุพัฒน์วณิชกร คุณอรญา ธนาชัยทรงเดช
ดร.ธัญญ์รวี ศรีศุภณัฐธนากุล
และ ดร.บัญชาพงษ์ รักทรัพย์สิน

Staff

กานต์สินี วิทยธานนท์
GENERAL MANAGER
อานัส ยุทธแสง
GRAPHIC DESIGN
สกุลรัตน์ เมืองมา
FINANCE & COMMISSION
อดิเทพ เนรังษี
IT Support
บุญฤทธิ พิมพ์พา
CUSTOMER SERVICRS MANAGER
กนกวรรณ แสนสะอินทร์
CUSTOMER SERVICRS
สกุลรัตน์ เมืองมา
FINANCE & COMMISSION
อดิเทพ เนรังษี
IT Support