รักษายอดถูกจังหวะรับเพดาน “คะแนนยกไป” เพิ่ม 2 เท่า!