งาน THE HERO EPISODE 12 – update วันที่ 1 มีนาคม 2019