งาน THE HERO EPISODE 13 – update วันที่ 25 พฤษภาคม 2019