สูดโอโซน อุ่นไอรัก กลางขุนเขา BALIOS LEADER RETREAT 2019 (กรกฎาคม – สิงหา )