งาน THE HERO EPISODE 14 – update วันที่ 25 ตุลาคม 2019