งาน THE HERO EPISODE 5 – update วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2020