พลาดไม่ได้ ทริปใหม่ ล่องแพ ตามหาฝัน เคียงคู่กัน ฉันและเธอ ที่ MIDA

พลาดไม่ได้ ทริปใหม่ ล่องแพ ตามหาฝัน เคียงคู่กัน ฉันและเธอ ที่ MIDA
A4S Incentive Leader Retreat
#keepmovingforward

พลาดไม่ได้ ทริปใหม่ ล่องแพ ตามหาฝัน เคียงคู่กัน ฉันและเธอ ที่ MIDA