ขอแสดงความยินดีกับ คุณวรเศรษฐ์ สว่างทรัพย์ CEO บริษัท เอโฟร์เอสแคนคอปอเรชั่น จำกัด

ขอแสดงความยินดีกับ คุณวรเศรษฐ์ สว่างทรัพย์ CEO บริษัท เอโฟร์เอสแคนคอปอเรชั่น จำกัด ได้รับรางวัล

  • ICON BRAND ASEAN AWARDS 2020
  • ASIA BEST DIAMOND AWARDS 2021
  • ASIA GOLDEN BIZ AWARDS 2020

ROYAL OIL
ได้นับเลือกเป็นสุดยอดผลิตภัณฑ์ เพื่อสุขภาพ 3 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ 3 ผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน