ขอแสดงความยินดีกับ คุณวรเศรษฐ์ สว่างทรัพย์ CEO บริษัท เอโฟร์เอสแคนคอปอเรชั่น จำกัด

ขอแสดงความยินดีกับ คุณวรเศรษฐ์ สว่างทรัพย์ CEO บริษัท เอโฟร์เอสแคนคอปอเรชั่น จำกัด ได้รับรางวัล

  • ASEAN BIZ AWARDS 2020
  • CEO THAILAND AWARDS 2021

งานประกาศรางวัลแห่งความสำเร็จ นักธุรกิจยอกเยี่ยมของอาเซียนแห่งปี 2020 & ได้รับคัดเลือกเป็น ผู้บริหารแห่งปั 2021 (สาขา ผู้บริหารแห่งปี)