ขอแสดงความยินดีกับ คุณวรเศรษฐ์ สว่างทรัพย์ CEO บริษัท เอโฟร์เอสแคนคอปอเรชั่น จำกัด

ขอแสดงขอแสดงความยินดีกับ คุณวรเศรษฐ์ สว่างทรัพย์ CEO บริษัท เอโฟร์เอสแคนคอปอเรชั่น จำกัด ได้รับรางวัล

  • GOLDEN EAGLE OF ASIA AWARDS 2020
  • BEST BIZ & PRODUCTS AWARDS 2021
  • ASEAN PLUS AWARDS 2021 BEST BIZ & PRODUCT สาขา ผลิตภัณฑ์เกษตรยอดเยี่ยม
  • ได้รับเลือกเป็นสุดยอดผลิตภัณฑ์ ประจำปี 2020 & ได้รับเลือกเป็นสุดยอดผลิตภัณฑ์ ประจำปี 2021