ขอแสดงความยินดีกับ คุณวรเศรษฐ์ สว่างทรัพย์ CEO บริษัท เอโฟร์เอสแคนคอปอเรชั่น จำกัด

ขอแสดงความยินดีกับ คุณวรเศรษฐ์ สว่างทรัพย์ CEO บริษัท เอโฟร์เอสแคนคอปอเรชั่น จำกัด ได้รับรางวัล

BEAUTYBIZ AWARDS 2021

งานประกาศรางวัลแห่งความสำเร็จผลิตภัณฑ์อาหารเสริม OVO LE’AN C
ได้รับเลือกเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามดีเด่น