เกษตร4.0-3-3-66-พัทลุง

ลาขาดความจนกับสุดยอดนวัตกรรมเกษตร 4.0 พัทลุง วันที่ 3 มีนาคม 2566