คุณณัฎฐ์นันธ์ นุกุลภูก้านก่อง และ คุณพาตีเม๊าะ เจะเลาะ