4Tree Booster โฟร์ทรี บูสเตอร์ พลังคุณ 4 แกร่งไม่เกรงใจเมีย

4Tree Booster

4TREE BOOSTER
โฟร์ทรี บูสเตอร์

4Tree Booster ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับพืช ผลิตด้วยนวัตกรรมใหม่ล่าสุด ทำให้ได้ความเข้มข้น คุณภาพสูง ด้วยอนุภาคเล็กระดับอิออน พืชจึงสามารถดูดซึมได้ไว และนำไปใช้ได้ทันที เพื่อประสิทธิภาพสูงที่สุดควรใช้คู่กับ 4Tree

คุณสมบัติ

– ส่งเสริมการเจริญเติบโต ของ ราก ลำต้น ใบ ดอก และผล
– ช่วยสร้างภูมิต้านทาน โรค และ แมลง
– ช่วยในการตรึงธาตุอาหารพืช ได้เพิ่มมากขึ้น
– ปรับความสมดุลสภาพแวดล้อม

อัตราการใช้ Booster

  • พืชผักสวนครัว ไม้ดอกไม้ประดับ ทั่วไป อัตรา 2.5 ซี.ซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร / ฉีดพ่น ทุกๆ 5-7 วัน / ครั้ง
  • นาข้าว ข้าวโพด อ้อย มันสำปะหลัง พืชไร่ต่างๆ อัตรา 5 ซี.ซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร / ฉีดพ่น ทุกๆ 15 วัน / ครั้ง
  • ไม้ผลต่างๆ เช่น มะม่วง ทุเรียน ลำไย อินทผลัม ฯลฯ อัตรา 5-10 ซี.ซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นเดือนละ 1-2 ครั้ง
  • ยางพารา ปาล์มน้ำมัน อัตราส่วน 10 cc ต่อน้ำ 20 ลิตร หน้ายาง หรือ รอบโคน และ ทลายคอปาล์ม หรือ รอบโคนทุกๆ 1-2 เดือน ต่อ ครั้ง

การเก็บรักษา

ควรเก็บไว้ในที่ร่ม พ้นแสง หลีกเลี่ยงการสัมผัสอากาศและความชื้นในระหว่างจัดเก็บ