AMINO (อะมิโนพืช)

AMINO (อะมิโนพืช)

อะมิโนพืช” เพื่อการเกษตร

คิดค้นและคัดแยกสายพันธ์ ของจุลินทรีย์ชนิดที่มีความพิเศษ เป็นคุณสมบัติเด่นที่พืชต้องการ เป็นส่วนสำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืช ทำหน้าที่ย่อยสลายธาตุอาหารสำคัญให้กับพืช รวมไปถึงปรับปรุงสภาพแวดล้อม ปกป้องพืชจากโรคร้ายต่างๆ ช่วยสร่างวัคซีนและฮอร์โมนที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโต และส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรให้มีคุณภาพ วิจัยและพัฒนาโดยกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ

4 สูตรเฉพาะสำหรับพืชทุกสายพันธ์ ได้แก่

  1. อะมิโนพืช BLACK

จุลินทรีย์สำหรับ พืชสร้างแป้ง เช่น ยางพารา และ มันสำปะหลัง จะช่วยปกป้องหน้ายางจากโรคต่างๆ เช่น โรคใบร่วงโรคหน้ายางแข็งกระด้าง หรือ โรคที่เกิดจากเชื้อรา ช่วยเพิ่มคุณภาพและปริมาณของน้ำยาง  รักษาหน้ายางให้อ่อนนิ่ม กรีดง่าย สำหรับมันสำปะหลัง ช่วยเร่งการขยายหัวมัน ทำให้เพิ่มน้ำหนัก และเปอร์เซนต์แป้ง ได้เป็นอย่างดี

  1. อะมิโนพืช RED

เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ ที่เหมาะสำหรับ พืชผัก ทั่วไป ทั้งแบบผักกินใบและผักกินผล พืชล้มลุก พืชผักสวนครัวต่างๆ ส่งเสริมการเจริญเติบโต ช่วยป้องกันโรคพืช และป้องกันการแพร่กระจายของศัตรูพืช ได้เป็นอย่างดี ช่วยรักษาคุณสมบัติเด่นของพืช ไม่ว่าจะเป็น รสชาติ สีสัน ของดอกและผล เพิ่มการสร้างฮอร์โมนติดดอกและออกผล

  1. อะมิโนพืช GOLD

กลุ่มจุลินทรีย์ สำหรับ ต้นข้าวในนาข้าวโดยเฉพาะ ช่วยในการปกป้องโรคของต้นข้าว ที่เกิดจากทางรากและใบ ส่งเสริมการดูดซึมธาตุอาหารของต้นข้าวทั้งทางใบและทางรากให้ได้รับอย่างเต็มที่ เพิ่มความสมบูรณ์แข็งแรงของต้นข้าว ทนต่อสภาพแวดล้อม ช่วยให้เม็ดข้าวน้ำหนักดี เม็ดเต็มรวงรวงข้าวมีความเหนียวเก็บเกี่ยวได้มากไม่เสียผลผลิต จากการหลุดร่วง ใช้ได้ทั้งการทำนาปรังและนาปี

  1. อะมิโนพืช BLUE
  • แบคทีเรีย บาซิลัส ทูริงเจนซิส หรือที่เรียกกันว่า BT (Bacillus thuringiensis)  ทำหน้าที่ปล่อยสารพิษ เดลต้า แอนโดร ทอกซิน ตรงเข้าทำลายระบบทางเดินอาหารของศัตรูพืช  ประเภท หนอนชอนใบ หนอนกัดกินผล หนอนเจาะต้น   ส่งผลทำให้อดอาหาร เคลื่อนไหวช้าลง และตายในที่สุด
  • นิวคลีโอ โพลิฮีโดร ไวรัส หรือที่เรียกกันว่า NPV (Nuclear Polyhedrosis Virus)  จุลินทรีย์ สายพันธุ์ มฤตยู สำหรับศัตรูพืช จะเข้าลายชั้นใต้ผิวหนังของศัตรูพืชให้แตกออก เป็นอัมพาต ช่วยลดจำนวนของศัตรูพืช ได้อย่างรวดเร็ว
  • เชื้อรา เมธาไรเซียม Metarhizium ทำหน้าที่สร้างเอมไซม์ย่อยสลาย ทำลายเซลล์ที่อ่อนแอ ของศัตรูพืช สร้างเชื้อราปกคลุม ลดการเคลื่อนไหวของศัตรูพืช ทำให้เกิดโรคในศัตรูพืช และตายลงอย่างรวดเร็ว หมดปัญหาเรื่องศัตรูพืช

ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต

ปลอดสารพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เกษตรกรยุคใหม่ มั่นใจ เลือกใช้  อะมิโนพืช