Upcoming Events

23 April 2023
ลาขาดความจนกับสุดยอดนวัตกรรมเกษตร 4.0 ขอนแก่น

เกษตร 4.0

ลาขาดความจน ด้วยสุดยอดนวัตกรรมเกษตร 4.0 พลิกชีวิต เปลี่ยนแปลงสถานภาพทางการเงิน กับผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตร วันที่ 23 เมษายน 2566 ออกพื้นที่ลุยทุกภูมิภาค สถานที่จัดงาน 📌บริษัท A4S สาขาขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น เวลา 13.00 – 17.00 น. ขอเชิญผู้นำที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงทุกท่านเข้าร่วมงานค่ะ แล้วพบกันค่ะ