Upcoming Events

23 April 2023
ลาขาดความจนกับสุดยอดนวัตกรรมเกษตร 4.0 ขอนแก่น

เกษตร 4.0

ลาขาดความจน ด้วยสุดยอดนวัตกรรมเกษตร 4.0 พลิกชีวิต เปลี่ยนแปลงสถานภาพทางการเงิน กับผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตร วันที่ 23 เมษายน 2566 ออกพื้นที่ลุยทุกภูมิภาค สถานที่จัดงาน 📌บริษัท A4S สาขาขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น เวลา 13.00 – 17.00 น. ขอเชิญผู้นำที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงทุกท่านเข้าร่วมงานค่ะ แล้วพบกันค่ะ
7 April 2023
ลาขาดความจนกับสุดยอดนวัตกรรมเกษตร 4.0 มาเลเซีย

เกษตร 4.0

ลาขาดความจน ด้วยสุดยอดนวัตกรรมเกษตร 4.0 พลิกชีวิต เปลี่ยนแปลงสถานภาพทางการเงิน กับผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตร วันที่ 7 เมษายน 2566 ออกพื้นที่ลุยทุกภูมิภาค สถานที่จัดงาน 📌Kedah ประเทศมาเลเซีย เวลา 14.00 – 16.00 น. ขอเชิญผู้นำที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงทุกท่านเข้าร่วมงานค่ะ แล้วพบกันค่ะ
6 April 2023
ลาขาดความจนกับสุดยอดนวัตกรรมเกษตร 4.0 จ.นครสวรรค์

เกษตร 4.0

ลาขาดความจน ด้วยสุดยอดนวัตกรรมเกษตร 4.0 พลิกชีวิต เปลี่ยนแปลงสถานภาพทางการเงิน กับผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตร วันที่ 6 เมษายน 2566 ออกพื้นที่ลุยทุกภูมิภาค สถานที่จัดงาน 📌ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ต.วังข่อย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ เวลา 18.00 – 22.00 น. ขอเชิญผู้นำที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงทุกท่านเข้าร่วมงานค่ะ แล้วพบกันค่ะ
6 April 2023
ลาขาดความจนกับสุดยอดนวัตกรรมเกษตร 4.0 สปป ลาว

Mini ABB และ เกษตร 4.0

ลาขาดความจน ด้วยสุดยอดนวัตกรรมเกษตร 4.0 พลิกชีวิต เปลี่ยนแปลงสถานภาพทางการเงิน กับผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตร วันที่ 6 เมษายน 2566 ออกพื้นที่ลุยทุกภูมิภาค สถานที่จัดงาน 📌บ้านถอบแก้ว เมืองหินเหิบ แขวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว เวลา 9.00 – 12.00 น. ขอเชิญผู้นำที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงทุกท่านเข้าร่วมงานค่ะ แล้วพบกันค่ะ