กุมภาพันธ์ 2563
Assistant Vice President

ธันวาคม 2562
Senior Director

กันยายน 2562
Director

กรกฎาคม 2562
Manager

มิถุนายน 2562
Supervisor

มิถุนายน 2562
Start a Business A4S